koorikool

Lasteekraani Muusikastuudio alustas Eesti Televisiooni juures tööd 1990.a. Alates 1997.a. töötab stuudio mittetulundusühinguna, mille peaeesmärgiks laste ja noorte muusikalise huvihariduse andmine, aktiivne kontserttegevus, osalemine koolitustel ja konkurssidel ning raadio- ja teleproduktsioon. 2000.a. alustus tööd Lasteekraani Muusikastuudio Koorikool (koolitusluba 4438HTM) Koorikooli põhiõppes õpib ligi 400 last vanuses 3-16 aastat. Koorikoolis õpitakse laulu, rütmikat, loovust, lavalist liikumist, tantsu ja näitlejameisterlikkust.