koorikool

Lasteekraani Muusikastuudio alustas Eesti Televisiooni juures tööd 1990.a. Alates 1997.a. töötab stuudio mittetulundusühinguna, mille peaeesmärgiks laste ja noorte muusikalise huvihariduse andmine, aktiivne kontserttegevus, osalemine koolitustel ja konkurssidel ning raadio- ja teleproduktsioon. 2000.a. alustus tööd Lasteekraani Muusikastuudio Koorikool (koolitusluba 4438HTM) Koorikooli põhiõppes õpib ligi 400 last vanuses 3-16 aastat. Koorikoolis õpitakse laulu, rütmikat, loovust, lavalist liikumist, tantsu ja näitlejameisterlikkust.

Muusikajuht ja peadirigent:

ETV Kontsertkoor Külli Kiivet

ETV Lastekoor Aarne Saluveer
Liikumisjuht Regina Rebane
Juhataja Teele Viilup

Õpetajad

Niina Esko-laul

Külli Murand-laul

Silja Uhs- laul

Regina Rebane- tants, rütmika, loovus

Rauno Zubko- tants

Lea Dali Lion- rütmika ja loovus

2014/2015 õppeaastal töötavad Koorikoolis järgmised klassid

ettevalmistusklassid 3-5- aastastele lastele

õpetajad:
Külli Murand (laul)

Regina Rebane (tants, rütmika, loovus)

Rauno Zubko (tants)

Lea Dali Lion  (rütmika, loovus)

3A ettevalmistusklass 2 tundi nädalas
3B ettevalmistusklass 2 tundi nädalas
3C ettevalmistusklass 2 tundi nädalas

4AI ettevalmistusklass 2 tundi nädalas
4AII ettevalmistusklass 2 tundi nädalas
4B ettevalmistusklass 2 tundi nädalas
4C ettevalmistusklass 2 tundi nädalas
4D ettevalmistusklass 2 tundi nädalas

5AI ettevalmistusklass 4 tundi nädalas
5AII ettevalmistusklass 4 tundi nädalas
5B  ja 5C ettevalmistusklass 4 tundi nädalas

mudilaskooriklassid

õpetajad:
Niina Esko, Silja Uhs, Külli Murand (laul)
Regina Rebane (loovus)
Regina Rebane, Rauno Zubko (tants ja lavaline liikumine)

koolieelne mudilaskoor 6-7-a. lastele

koolieelse mudilaskoori A I klass 4 tundi nädalas
koolieelse mudilaskoori A II klass 4 tundi nädalas

ETV Mudilaskoor 7-8-a. lastele
5-6 tundi nädalas

lastekooriklass- ETV lastekoor 9-12-a. lastele

5-6 tundi nädalas

õpetajad:
Aarne Saluveer, Silja Uhs
Regina Rebane ja Rauno Zubko (tants ja lavaline liikumine)

kontsertkooriklass ETV Kontsertkoor 12-a. ja vanematele lauljatele

7-8 tundi nädalas

õpetajad:
Külli Kiivet, Silja Uhs
Regina Rebane ja Rauno Zubko (tants ja lavaline liikumine- projektipõhine)