2017/2018 õppeaastal töötavad Koorikoolis järgmised klassid

ettevalmistusklassid 3-5- aastastele lastele

õpetajad:

Külli Murand (laul)

Regina Rebane (tants, rütmika, loovus)

3-aastaste ettevalmistusklass – selles klassis õpivad lapsed reeglina ühe aasta. Õppetöö toimub kord nädalas kas reedeti või laupäeviti, kokku 2 tundi: 1 laulutund ja 1 tantsu-, rütmika ja loovuse tund

4-aastaste ettevalmistusklass – selles klassis õpivad lapsed reeglina ühe aasta. Õppetöö toimub kord nädalas kas reedeti või laupäeviti, kokku 2 tundi: 1 laulutund ja 1 tantsu-, rütmika ja loovuse tund.

5-aastaste ettevalmistusklass – selles klassis õpivad lapsed reeglina ühe aasta. Õppetöö toimub kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti (algusega mitte varem kui 16.30), kokku 4 tundi: 2 laulutundi, tantsutund ning rütmika ja loovuse tund.

mudilaskooriklassid

Koolieelne Mudilaskoor – selles kooris õpivad 6-7-aastased lapsed reeglina ühe aasta. Õppetöö toimub kaks korda nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti.

õpetajad:

Niina Esko, Külli Murand (laul)
Regina Rebane (loovus)
Regina Rebane, Helena Pihel (tants ja lavaline liikumine)

Noorem Mudilaskoor – selles kooris õpivad 1. klassi lapsed reeglina ühe, erandina kaks aastat. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kolmapäeviti ja reedeti. Nooremasse Mudilaskoori üleviimise eelduseks on väga hea viisipidamine ning valmisolek kahehäälseks laulmiseks.

õpetajad:
Niina Esko, Külli Murand (laul)
Regina Rebane, Helena Pihel (tants ja lavaline liikumine)

Mudilaskoor (ETV Mudilaskoor) – selles kooris laulavad 2. – 3. klassi lapsed reeglina kaks, erandina kolm aastat. Õppetöö toimub kaks korda nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti. Mudilaskoori üleviimise eelduseks on väga hea viisipidamine ning kahehäälselt laulmise oskus. Kui Noorema Mudilaskoori laulja ei ole 2. klassi lõpetamise järel mudilaskoori vastu võetud, siis ei ole tal võimalik Koorikoolis õpinguid jätkata.

õpetajad:
Niina Esko, Silja Uhs, Külli Murand (laul)
Helena Pihel (tants ja lavaline liikumine)

Lastekoor (ETV Lastekoor) – selles kooris laulavad 4. – 7. klassi lapsed reeglina 4 aastat (erandina 5 aastat). Õppetöö toimub kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Lastekoori vastuvõtmise eelduseks on laulja muusikaline ja sotsiaalne valmisolek vähemalt kolmehäälse repertuaari laulmiseks. Kui mudilaskoori laulja ei ole 4. klassi lõpetamise järel lastekoori vastu võetud, siis ei ole tal võimalik Koorikoolis õpinguid jätkata.

õpetajad:
Aarne Saluveer, Silja Uhs (laul)
Maarja Aarma (hääleseade, soololaul)

Rauno Zubko (tants ja lavaline liikumine)

Tütarlastekoor (ETV Tütarlastekoor) – selles kooris laulavad 8. – 12. klassi lapsed reeglina 5 aastat (üksikjuhtudel saab laulmist tütarlastekooris jätkata ka kauem). Tütarlastekoori vastuvõtmise eelduseks on laulja muusikaline ja sotsiaalne valmisolek vähemalt neljahäälse repertuaari laulmiseks. Kui lastekoori laulja ei ole 8. klassi lõpetamise järel tütarlastekoori vastu võetud, siis kahjuks ei ole tal võimalik Koorikoolis õpinguid jätkata.

õpetajad:
Aarne Saluveer (laul)
Eha Pärg (hääleseade)